Mahusay PH

Kasanayang Praktikal para sa mga Pilipino

Ang Mahusay PH ay mayroong online platform ng tutorial videos na magtuturo ng iba't-ibang kasanayang praktikal (practical skills) para sa freelancers, students, at fresh-graduates na makakatulong sa paghahanap ng karagdagang oportunidad.

Mahusay PH

Online Learning

Madali mo ng mahahanap online ang tutorial videos na kailangan mo.

Practical Approach

Practical Approach

Makakatulong ito na sanayin ang iyong practical skills para makakuha ng iba pang oportunidad online.

Para sa Pinoy

Para sa Pinoy

Ang aming videos ay mas pinadali para maintindihan ng mas maraming Pilipino.

About

Mahusay PH

Layunin ng Mahusay PH na makapagturo sa maraming Pilipino ng kasanayang praktikal. Gumagamit kami ng Filipino at Ingles sa aming videos upang mas madaling maintindihan ang aming topics. Ang mga kasanayang praktikal na aming tinuturo ay makakatulong sa paghahanap ng trabaho, pagtatayo ng negosyo, o pagiging freelancer.

Nais mo rin bang matuto ngunit hindi mo maintindihan ang karaniwang videos na nakikita mo? Mahusay PH ang para sayo!

Contact

Interested to collaborate? Email us at
[email protected]